Schedules


Service No Route Coach Type Fare Departure Time Journey Time
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Tenkasi Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
18:30 11:30hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Pavoorchatram Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
18:30 11:10hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Sattur Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
18:30 09:00hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Kovilpatti Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
18:30 09:30hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Kazhugumalai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
18:30 09:55hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Sankaran Koil Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
18:30 10:10hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Veerasigamani Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
18:30 10:40hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Sernthamaram Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
18:30 10:50hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Surandai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
18:30 11:00hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Vanaramutti Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
18:30 09:40hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Naduvakurichi Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
18:30 10:30hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Thirumangalam Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
18:30 08:30hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Madurai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
18:30 08:00hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Virudhnagar Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
18:30 08:45hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Trichy Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
18:30 05:25hrs
TENKASI TO CHENNAI Tenkasi to Chennai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
17:50 12:10hrs
TENKASI TO CHENNAI Pavoorchatram to Chennai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
18:20 11:40hrs
TENKASI TO CHENNAI Surandai to Chennai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
18:40 11:20hrs
TENKASI TO CHENNAI Sernthamaram to Chennai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
18:50 11:10hrs
TENKASI TO CHENNAI Veerasigamani to Chennai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
19:00 11:00hrs
TENKASI TO CHENNAI Naduvakurichi to Chennai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
19:10 10:50hrs
TENKASI TO CHENNAI Sankaran Koil to Chennai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
19:45 10:15hrs
TENKASI TO CHENNAI Kazhugumalai to Chennai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
20:15 09:45hrs
TENKASI TO CHENNAI Vanaramutti to Chennai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
20:30 09:30hrs
TENKASI TO CHENNAI Kovilpatti to Chennai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
20:45 09:15hrs
TENKASI TO CHENNAI Sattur to Chennai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
21:30 08:30hrs
TENKASI TO CHENNAI Virudhnagar to Chennai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
22:00 08:00hrs
TENKASI TO CHENNAI Thirumangalam to Chennai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
22:20 07:40hrs
TENKASI TO CHENNAI Madurai to Chennai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 830/ 780/ 680/ 780
23:10 06:50hrs