Schedules


Service No Route Coach Type Fare Departure Time Journey Time
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Tenkasi Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 750/ 750/ 650/ 750
18:30 11:30hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Pavoorchatram Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 750/ 750/ 650/ 750
18:30 11:10hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Sattur Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 750/ 750/ 650/ 750
18:30 09:00hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Kovilpatti Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 750/ 750/ 650/ 750
18:30 09:30hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Kazhugumalai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 750/ 750/ 650/ 750
18:30 09:55hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Sankaran Koil Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 750/ 750/ 650/ 750
18:30 10:10hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Veerasigamani Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 750/ 750/ 650/ 750
18:30 10:40hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Sernthamaram Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 750/ 750/ 650/ 750
18:30 10:50hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Surandai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 750/ 750/ 650/ 750
18:30 11:00hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Vanaramutti Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 750/ 750/ 650/ 750
18:30 09:40hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Naduvakurichi Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 750/ 750/ 650/ 750
18:30 10:30hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Thirumangalam Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 750/ 750/ 650/ 750
18:30 08:30hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Madurai Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 750/ 750/ 650/ 750
18:30 08:00hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Virudhnagar Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 750/ 750/ 650/ 750
18:30 08:45hrs
CHENNAI TO TENKASI Chennai to Trichy Indicator 2+1, Sleeper/Seater,Non-AC, Non-Video (39 seats)
₹ 750/ 750/ 650/ 750
18:30 05:25hrs
TKSI To CHN ( Semisleeper) Tenkasi to Chennai Indicator 2+2, Hitech Push Back,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 650
17:50 12:10hrs
TKSI To CHN ( Semisleeper) Pavoorchatram to Chennai Indicator 2+2, Hitech Push Back,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 650
18:20 11:40hrs
TKSI To CHN ( Semisleeper) Surandai to Chennai Indicator 2+2, Hitech Push Back,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 650
18:40 11:20hrs
TKSI To CHN ( Semisleeper) Sernthamaram to Chennai Indicator 2+2, Hitech Push Back,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 650
18:50 11:10hrs
TKSI To CHN ( Semisleeper) Veerasigamani to Chennai Indicator 2+2, Hitech Push Back,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 650
19:00 11:00hrs
TKSI To CHN ( Semisleeper) Naduvakurichi to Chennai Indicator 2+2, Hitech Push Back,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 650
19:10 10:50hrs
TKSI To CHN ( Semisleeper) Sankaran Koil to Chennai Indicator 2+2, Hitech Push Back,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 650
19:45 10:15hrs
TKSI To CHN ( Semisleeper) Kazhugumalai to Chennai Indicator 2+2, Hitech Push Back,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 650
20:15 09:45hrs
TKSI To CHN ( Semisleeper) Vanaramutti to Chennai Indicator 2+2, Hitech Push Back,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 650
20:30 09:30hrs
TKSI To CHN ( Semisleeper) Kovilpatti to Chennai Indicator 2+2, Hitech Push Back,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 650
20:45 09:15hrs
TKSI To CHN ( Semisleeper) Sattur to Chennai Indicator 2+2, Hitech Push Back,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 650
21:30 08:30hrs
TKSI To CHN ( Semisleeper) Virudhnagar to Chennai Indicator 2+2, Hitech Push Back,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 650
22:00 08:00hrs
TKSI To CHN ( Semisleeper) Thirumangalam to Chennai Indicator 2+2, Hitech Push Back,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 650
22:20 07:40hrs
TKSI To CHN ( Semisleeper) Madurai to Chennai Indicator 2+2, Hitech Push Back,Non-AC, Video (36 seats)
₹ 650
23:10 06:50hrs